Adwokat Maria Dębska - Jelicz

Kancelaria Adwokacka

Reprezentuję klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika: pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i subsydiarnego. Doradzam też pod kątem celowości prowadzenia danego postępowania sądowego przedstawiając alternatywne metody rozwiązywania sporów (np. mediacja)

Reprezentuję klientów niewładających językiem polskim

Prowadzę sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Sporządzam kasacje i wnioski o wznowienie postępowania

Reprezentuję klientów przed Sądem Najwyższym

W sprawach mniej skomplikowanych aktywnie wspieram klientów, którzy czują się na siłach samodzielnie prowadzić proces, opracowując dla nich pisma wszczynające (zawiadomienia o przestępstwie, wnioski o ściganie), wnioski dowodowe, pisma procesowe w toku sprawy i środki zaskarżenia

Szkolę firmy w zakresie praw przysługujących im w przypadku przeszukania oraz zatrzymania osób i mienia

Specjalizuję się m.in. w sprawach:

 • przestępstw gospodarczych, tzw. „białych kołnierzyków”
 • odzyskiwania i zapobiegania utracie środków pieniężnych wyłudzanych przez tzw. cyberoszustów
 • podszywania się pod inną osobę (tzw. „kradzież tożsamości”)
 • gróźb karalnych
 • uporczywego nękania (tzw. „stalking”)
 • sprzedajności i przekupstwa, płatnej protekcji
 • nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego
 • występków o charakterze chuligańskim, naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza publicznego
 • czynnego udziału w zbiegowisku
 • naruszenia tajemnicy postępowania przygotowawczego
 • przestępstw pospolitych
 • dyskryminacji wyznaniowej i obrazy uczuć religijnych, propagowania nazizmu, komunizmu i innych totalitaryzmów,
 • napaści z powodu ksenofobii
 • rasizmu lub nietolerancji religijnej
 • zniesławień

Reprezentuję właścicieli znaków towarowych w sprawach podrobionych znaków towarowych, gdzie często udaje mi się wywalczyć odszkodowanie za dokonywanie obrotu podrobionymi towarami jeszcze na etapie przedsądowym, w drodze negocjacji z naruszycielami. Doświadczenie pokazuje, że jest to rozwiązanie nie tylko znacznie szybsze i tańsze, ale i zdecydowanie częściej satysfakcjonujące obie strony, przez co skutecznie zniechęca do dalszych naruszeń. W razie konieczności, reprezentuję klientów na etapie postępowań przygotowawczych oraz sądowych, także w zakresie roszczeń o charakterze odszkodowawczym

Interesują mnie też sprawy osób pokrzywdzonych represjami za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w latach 1944 – 1989 i inne historyczne sprawy, jak np. uzyskiwanie świadczeń pieniężnych dla Sybiraków, które prowadzę pro bono

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem